Na vlnách umění Sbírky českého uměníVýtvarné umění

pá 28.02.2014 - 31.12.2025 Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace


Stálá expozice Didakticky a chronologicky koncipovaná stálá expozice umění z českých zemí od raného novověku po současnost představuje průřez malířskou a sochařskou tvorbou bohatého sbírkového fondu Oblastní galerie Liberec. Expozice zahrnuje díla od počátku 20. století až po současnost a prezentuje nenahraditelné mistrovské práce v kontextu doby jejich vzniku. Koncepce expozice zahrnující obrazy a plastiky z druhé poloviny 20. století je založena na zdůraznění významných milníků naší histor


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Masarykova 723/14, 460 01 Liberec