Fotografie a řezby Druhého nástupiště

Výtvarník Tomáš Hájek a fotograf Miroslav Janošík ze sdružení Druhé nástupiště druhá kolej vystavují svá díla v Galerii Chodba ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě. Janošík se věnuje experimentální a technické fotografií, Hájek třírozměrným objektům, grafice a řezbám.


Galerie Chodba v českolipském muzeu patří fotografiím a řezům 28. 03. 2024. Už osm let společně vystavují svá díla výtvarník Tomáš Hájek a fotograf Miroslav Janošík ze středočeského volného sdružení výtvarníků nazvaného Druhé nástupiště druhá kolej. Nyní se premiérově představují ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě; konkrétně v Galerii Chodba.

„Oceňuji, že českolipské muzeum připravuje výstavy, ve kterých tradičně představuje i výtvarníky působící mimo náš kraj a poskytuje jim prostor ukázat svou tvorbu,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Miroslav Janošík se zabývá experimentální a technickou fotografií. Pohyboval se v prostředí chemických laboratoří, instaloval kontrolní software a navrhoval laboratorní linky. V tomto světě začal pořizovat makrofotografie laboratorních přístrojů, na kterých se zabývá estetikou technických detailů pomalu mizejících mechanických zařízení. Exaktnost jeho přístupu se propisuje i do fotografií stylizované krajiny a jejích detailů.

Tomáš Hájek se ve své tvorbě zaobírá řezbou, tvorbou 3D objektů a grafikou. V průběhu času se zabýval i experimentální botanikou, molekulární virologií a analýzou dat zdravotnických laboratoří. Všechny tyto peripetie se zobrazují v jeho tvorbě dřevěných a železných objektů. Vazba na logickou stavbu materiálu určuje, že i zdánlivě abstraktní motivy mají jednoznačné uspořádání s minimálním podílem nahodilosti. Tento přístup se narušuje v řezbách s přírodní tematikou, které využívají motivu růstu i rozkladu obsažené v samotném materiálu.

Fotografie a řezby jsou rozděleny do tematických skupin, návštěvníka výstavou provází doprovodný text. „Odpadají tak nudné názvy jednotlivých děl a návštěvník se může začíst na začátku výstavy a skončit příběh na jejím konci. Exponáty jsou pak třírozměrnou ilustrací příběhu nebo naopak souvislý text je lepším popisem vystavených děl než pouhé názvy,“ dodal Tomáš Hájek.

K výstavě autoři vydávají sešit s textem i fotografiemi děl. Slavnostní zahájení výstavy se koná ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin v galerii Chodba, výstava potrvá do 16. června.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky


Hlavní zprávy