Slavnostní předávání ocenění v kavárně Pošta

KRAJ - Zaměstnanci krajského ředitelství převzali ocenění z rukou policejního prezidenta a ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.


Slavnostní předávání ocenění v kavárně Pošta KRAJ - Zaměstnanci krajského ředitelství převzali ocenění z rukou policejního prezidenta a ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.  Středa 29. prosince byla pro pět desítek policistů a občanských zaměstnanců Krajského ředitelství policie Libereckého kraje slavnostním dnem. V historických prostorách kavárny Pošta v Liberci totiž převzali medaile Za věrnost I., II. a III. stupně, čestné medaile krajského ředitelství a Plakety Policie České republiky.

     Oceněným zaměstnancům se poděkování za jejich profesionalitu, iniciativu a svědomitý přístup při plnění služebních povinností dostalo od samotného policejního prezidenta genpor. Martina Vondráška, který přijal pozvání krajského ředitele plk. Mgr. Libora Špráchala na tuto mimořádnou událost.     

     Slavnostního aktu byli přítomni také významní hosté z řad státní správy a samosprávy, ale i důležití partneři v oblasti bezpečnosti a pořádku ze Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Pozvání ke slavnostní ceremonii tak přijali prezident ředitelství spolkové policie v Pirně, pan André Hesse, ředitel policejního ředitelství v německém Görlitz, pan Mirko Göhler nebo bri. gen. SG Tomasz Michalski, ředitel Nadodřanského oddělení hraniční stráže Polské republiky.

     Mezi významnými hosty nesměli chybět také zástupci spolupracujících složek Integrovaného záchranného systému a státní správy. Účastni slavnostního předání ocenění policistkám a policistům byli ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, plk. Jan Hadrbolec, ředitel Celního úřadu pro Liberecký kraj, plk. Jan Janů a také velitel 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Strakoče v Liberci, plk. Martin Fokt. Mezi dalšími významnými hosty nechyběli ani zástupci ředitelů jednotlivých útvarů Vězeňské služby České republiky působících v Libereckém kraji.

     Úvodního slova se ujal ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal, který poděkoval oceněným policistům za vynikající práci a popřál jim mnoho dalších profesních úspěchů. Zhodnotil činnost ředitelství v kontextu k nezbytnosti profesionálního přístupu a svědomité práce všech policistek, policistů a občanských zaměstnanců krajského ředitelství a poukázal také na to, jak se zaměstnanci dokázali vymanit a vypořádat se složitým pandemickým obdobím v uplynulých letech nebo také s nasazením při ochraně státních hranic v souvislosti s migračními vlnami.

     Neopomenutelným prvkem celého slavnostního odpoledne bylo také zhodnocení spolupráce krajského ředitelství se samosprávou Libereckého kraje, o které se v projevu zmínil statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, Ing. Jan Sviták. Ten mimo jiné poděkoval zaměstnancům za výrazný pocit bezpečí, který díky nim mohou občané Libereckého kraje vnímat.

     Po úvodních slovech přišlo na řadu samotné slavnostní předání jednotlivých medailí a ocenění z rukou policejního prezidenta a ředitele krajského ředitelství. Zaměstnanci obdrželi ocenění za 10, 20 a 30 let služby u Policie České republiky, ale také medaile Za zásluhy o bezpečnost. Těch se dostalo čtyřem policistům za příkladné služební úsilí a iniciativu právě v oblasti bezpečnosti. Dále pak z rukou ředitele krajského ředitelství a náměstka hejtmana získali medaili za zásluhy v oblasti spolupráce s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje Jan Havránek, který se již dvě dekády zasazuje o hladký průběh významné akce, kterou je Den s Policií ČR pořádaný na autodromu v Sosnové. Ocenění obdrželi také kpt. Aleš Havel, kterému se podařilo dopadnout pachatele zvlášť závažného zločinu a ppor. Václav Mlejnek, psovod ze Skupiny základních kynologických činností Územního odboru Jablonec nad Nisou, který se svým čtyřnohým parťákem tento rok zvítězil v anketě „Statečné psí srdce“. Ocenění obdrželi za záchranu lidského života. Nejvyššího udělovaného uznání za vynikající práci se dostalo plk. JUDr. Miroslavu Mikouskovi, zástupci ředitele Územního odboru Semily, a to za jeho dlouhodobé prosazování dobrého jména Policie České republiky. 

     V závěru slavnostního ceremoniálu promluvil k zúčastněným také policejní prezident genpor. Martin Vondrášek. Ve svém projevu vyzdvihl nejen profesionalitu policejního sboru, ale zdůraznil především nezbytnost a důležitost nadstandardně odvedené práce policistů a policistek v souvislosti s poskytováním pomoci a ochrany obyvatelům nejen našeho kraje. Vyjádřil podporu všem „svým“ zaměstnancům a poděkoval jim za jejich dosavadní pracovní výsledky s přáním dalších úspěchů nejen v pracovním, ale také v osobním životě.  por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého krajeKomentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Hlavní zprávy